Onze partners

We kunnen onze doelstellingen niet alleen bereiken. Partnerschappen en co-creatie dienen als de fundering waarop onze activiteiten zijn gebouwd. Maak kennis met onze voornaamste partners in elke markt.

Belgium
The Netherlands
France
Bulgaria

AmCham Bulgaria

The American Chamber of Commerce in Bulgaria unites over 330 American, Bulgarian, and multinational companies committed to and investing in the future of Bulgaria. For its 26 years the Chamber has become a leading business organization which mission is to improve the business environment, investment climate, and living standards in the country by advocating to all stakeholders. Devin is an active member of the chamber for several years now.

Website

Belgium-Bulgaria-Luxembourg Business Club

The Belgium-Bulgaria-Luxembourg Business Club is a non-profit organization, that developes its importance as a formal, social and cultural meeting point for legal entities and individuals of Belgian, Bulgarian and Luxembourg origin. The main purpose of the BBL BC is to bring together representatives of Belgian and Luxembourg businesses on Bulgarian market and vice versa.

Website

Bulgarian Association of Advertisers

The Bulgarian Association of Advertisers (BAA) was founded in 2008 by 11 companies (big advertisers). At present, the Association has 24 members, including Devin, and work for free, ethical and correct commercial communication. It promotes the value of advertising for the economic and social development, builds high ethical standards through industrial self-regulation, and increases the return of investments through better metrics of advertising efficacy. BAA is a major driving force in practice-oriented education of students and marketing professionals. It is also a great source of professional know-how and best practices sharing in marketing and advertising area.

Website

Bulgarian Soft Drinks Association (BSDA)

Al meer dan 25 jaar is de Bulgarian Soft Drinks Association de collectieve stem van de Bulgaarse innovatieve en dynamische frisdranken- en drinkwaterindustrie door te voorzien in de algemene visie van de industrie omtrent juridische, technische en sociale kwesties in verband met niet-alcoholische dranken. Devin is een van de actiefste leden van de organisatie. BSDA is reeds sinds lange tijd lid van Natural Mineral Waters Europe (NMWE), European Soft Drinks Industry (UNESDA) en European Fruit Juice Association (AIJN). 

Website

Ballon des Vosges natural park

Natuurpark Ballon des Vosges: De missie van het natuurpark is om te streven naar een permanent evenwicht tussen de bescherming van natuurlijk en cultureel erfgoed en lokale ontwikkeling. We werken samen om de kwaliteit van ons impluvium te verbeteren en om biodiversiteit te ontwikkelen.

Website

BeeOdiversity

Om ons te helpen met het toezicht, de bescherming en de verbetering van de biodiversiteit in onze waterbekkens werken we nauw samen met BeeOdiversity. De organisatie helpt bedrijfs- en overheidsinstanties bij de integratie van biodiversiteit in hun activiteiten op zowel strategisch als uitvoerend niveau. Samen creëerden we het baanbrekende BeeOmonitoring-project waarbij bijen worden gebruikt om vervuilende stoffen op te sporen in waterbekkens.

Website

BeeOdiversity

Om ons te helpen met het toezicht, de bescherming en de verbetering van de biodiversiteit in onze waterbekkens werken we nauw samen met BeeOdiversity. De organisatie helpt bedrijfs- en overheidsinstanties bij de integratie van biodiversiteit in hun activiteiten op zowel strategisch als uitvoerend niveau. Samen creëerden we het baanbrekende BeeOmonitoring-project waarbij bijen worden gebruikt om vervuilende stoffen op te sporen in waterbekkens.

Website

Chefs d’Alsace federation

Meer dan honderd lokale restaurants die de Elzassische gastronomie, specialiteiten en tradities promoten en ontwikkelen. Medeoprichter van de Bredele challenge Carola. Carola ondersteunt hen sinds hun oprichting in 1998.

Website

CO2logic

CO2logic staat organisaties bij in hun overgang naar een lage CO2-economie door hen te helpen hun lokale en globale impact te identificeren en verlagen. Door jarenlang samen te werken met CO2logic behaalde Spadel in 2015 het certificaat van Carbon Neutral Company en in 2020 het certificaat van Carbon Neutral Product.

Website

Devin Municipality

De gemeente Devin bevindt zich in het zuiden van Bulgarije en is een van de deelgemeenten van het district van Smoljan. Het is daar dat alle bronnen en bottelarijen van Devin JSC gevestigd zijn – de ecologisch schone en zuivere regio van Devin, in het hart van het Rodopegebergte. Devin JSC is al jaren een partner van de lokale gemeenschap, de voornaamste werkgever en grootste bijdrager aan de activiteiten van de stad.

Website

Ecopack

ECOPACK Bulgarije werd opgericht in 2004 door 18 leidinggevende Bulgaarse en internationale bedrijven. Ecopack is de grootste organisatie voor afvalterugwinning in Bulgarije. Het is de strategische doelstelling van ECOPACK Bulgarije om te voldoen aan de verplichtingen van haar leden op het vlak van de terugwinning en recyclage van verpakkingsafval voor verpakte goederen op de markt en dit op de meest efficiënte en betrouwbare manier en in lijn met duurzame ontwikkelingsprincipes. We zijn vastberaden om aan de vereisten te voldoen en om voortdurend de efficiëntie van het systeem voor gescheiden inzameling van verpakkingsafval te verbeteren, te voldoen aan ethische normen en transparantie in het beheer van het bedrijf en in de relaties met instellingen, klanten en consumenten te behouden om te werken met oog voor de maatschappij en de natuur.

Website

For Our Children Foundation

For Our Children Foundation is een Bulgaarse vereniging zonder winstoogmerk die reeds sinds 1992 actief is in Bulgarije met als doel om ontwikkeling en een gelukkige jeugd te kunnen bieden aan de kwetsbaarste kinderen van het land. De vereniging biedt gratis professionele sociale voorzieningen aan voor kwetsbare kinderen en families in de twee grootste steden van het land: Sofia en Plovdiv. Devin zorgt voor de gezonde hydratatie van het team van meer dan 90 toegewijde ontwikkelingsspecialisten, psychologen, logopedisten, maatschappelijk werkers, zorgverleners en mensen toegewijd aan de belangen van kinderen.

Website

Food and Drink Bulgaria

Food and Drink Bulgaria is lid van FoodDrinkEurope - de grootste industrievereniging in Europa - en haar missie is ondersteuning bieden bij de ontwikkeling van een omgeving waarin alle bedrijven in de voedings- en drankindustrie in Bulgarije, ongeacht hun grootte, kunnen voldoen aan de noden van consumenten en de samenleving, terwijl het een duurzame ontwikkeling mogelijk maakt. Het promoot en verdedigt de belangen van haar leden rond onderwerpen zoals voedselveiligheid en onderzoek, gezondheid en voeding, consumentenvertrouwen en keuze, concurrentievermogen en milieuduurzaamheid, het verbeteren van het regelgevingskader en zelfregulering. De oprichters van de vereniging zijn enkele van de grootste internationale en lokale bedrijven die actief zijn in Bulgarije in de voedings- en drankensector, zoals Devin.

Website

Fondation de recherche sur l’Hypertension Artérielle

Vereniging die onderzoeksactiviteiten rond arteriële hypertensie en aanverwante ziekten promoot en financiert. Evenementen om "natriumarme" consumptie te promoten.

Website

FBN

Het Family Business Network is de meest toonaangevende vereniging voor familiebedrijven ter wereld. Met zo'n 30 lokale afdelingen – waaronder een in België – brengt FBN ondernemers samen van 4.000 families uit 65 landen. Duurzaamheid is een belangrijk aandachtspunt van FBN en Spadel inspireert en wordt geïnspireerd door de leden van over heel de wereld.

Website

FWS

FWS is de Nederlandse branchevereniging voor de frisdranken-, water-, sappen- en siropenindustrie. De vereniging vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van haar leden in het Nederlandse politieke domein en naar stakeholders toe, zoals de media, ngo's en het algemene publiek. Als producent van mineraalwater en frisdranken met mineraalwater als basis is Spadel ook van deze vereniging een actief lid.

Website

GoodPlanet Belgium

GoodPlanet Belgium inspireert jong en oud om een duurzame samenleving te realiseren. Spadel is stichtend partner van GoodPlanet Belgium. Doorheen de jaren lag de focus van onze samenwerking op hydratatie in scholen, preventie van zwerfafval en recent ook de creatie van Tiny Forests in stedelijke omgevingen.

Website

IVN Nature Educatie

IVN Natuureducatie verbindt mens en natuur door jong en oud bewust te maken van hoe leuk, gezond en belangrijk de natuur is. In ons partnerschap van drie jaar richten we ons op het geven van een extra impuls aan natuur- en milieueducatie in Nederland terwijl we aandacht besteden aan het bestrijden van zwerfvuil.

Website

MVO Nederland

MVO Nederland is een onafhankelijke organisatie die bedrijven en ondernemers helpt om hun duurzame ambities te implementeren en naar een nieuwe economie toe te evolueren die klimaatneutraal, circulair en inclusief is met eerlijke toeleveringsketens.

Website

Municipalité de Stoumont

De bron van Bru is gelegen in Stoumont, in het hart van de Belgische Ardennen. Er is een nauwe samenwerking rond verschillende thema's, alsook de bescherming van de lokale omgeving. Onlangs lanceerden we het Zero Litter-project met als doel de strijd aan te gaan met zwerfafval en het publiek bewust te maken van het belang van het sorteren en recycleren van afval.

Website

Natural Mineral Waters Europe

Deze vereniging zonder winstoogmerk adviseert en ondersteunt haar leden op het vlak van wetenschappelijke, gezondheids-, technische en gereguleerde aspecten. Daarnaast promoot ze gezonde hydratatie, een circulaire economie en de beste praktijken voor milieubescherming en duurzaam management. Spadel is een actief lid.

Website

Plastic Pact

Plastic Pact is een door de regering opgezette coalitie met als doel onze visie en ons gebruik van plastic te veranderen. Als een ondertekenaar is Spadel geëngageerd om de doelstellingen voor 2025 te bereiken die Plastic Pact NL heeft opgesteld omtrent de vermindering, het hergebruik en de recyclage van plastic. Met onze ambitieuze strategie voor duurzame verpakkingen trachten we deze doelstellingen te overtreffen.

Website

Racing Club de Strasbourg

Belangrijkste sportclub in de Elzas (voetbal). Deze club is Carola's paradepaardje om onze sterke lokale betrokkenheid te tonen op sportieve en culturele evenementen.

Website

Ribeauvillé city hall

Belangrijkste overheidsdienst waar Carola is gevestigd. Aan ons gekoppeld voor het duurzame behoud van onze bronnen en hun natuurlijke omgeving.

Website

Secours populaire français

Een vereniging die tussenbeide komt bij materiële, medische, morele en legale mandaten voor mensen die het slachtoffer zijn van sociaal onrecht, natuurrampen, armoede, honger enz. Carola heeft een jaarlijks eindejaarsevenement voor het goede doel georganiseerd om fondsen te werven voor deze vereniging: De Bredele challenge Carola.

Website

The Shift

The Shift is de Belgische ontmoetingsplaats voor duurzaamheid. Haar leden en partners willen de transitie maken naar een duurzamere samenleving en economie. The Shift en haar leden prikkelen en inspireren het MVO-beleid van Spadel. Tegelijkertijd deelt Spadel haar ervaring en expertise met de leden van het netwerk.

Website

Un Toit Pour Les Abeilles

Een netwerk van bijna honderd imkers die campagne voeren voor artisanale lokale imkerij met respect voor de bijen. Handelsmarketingactie in het verkooppunt. 

Website

Ville de Spa

Dankzij de vestiging in de stad Spa ontstonden er nauwe banden en samenwerkingen op verschillende niveaus. Denk daarbij aan verschillende maatregelen ter bescherming van de natuur en de lokale economische impact via werkgelegenheid en belastingen. Een ander recent voorbeeld is het Zero Litter-project met als doel de strijd aan te gaan met zwerfafval en het publiek bewust te maken van het belang van het sorteren en recycleren van afval.

Website

Wattwiller city hall

Belangrijkste overheidsdienst waar Wattwiller is gevestigd. Aan ons gekoppeld voor het duurzame behoud van onze bronnen en hun natuurlijke omgeving.

Website

World Cleanup Day

Op deze jaarlijks terugkerende dag in het midden van september komen mensen overal ter wereld samen om zwerfvuil en verkeerd behandeld afval op te kuisen op onze stranden, in rivieren, bossen en straten. Spadel heeft als doelstelling om tegen 2025 100% van al haar verpakkingen op de markt in te zamelen en is daarom sinds enkele jaren een partner van World Cleanup Day in Nederland.

Website

Wij zijn Spadel

Een onafhankelijk familiebedrijf